Polityka prywatności

Polityka prywatności
Polityka prywatności serwisu https://sklep-tianfun.eu/
1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest
TIAN FUN SP. Z O.O., WARSZAWA z siedzibą przy ulicy ZŁOTA 44/158, 00-120 WARSZAWA
Numer KRS 0000904834 Numer REGON:389151594 Numer NIP:525-286-58-31
2. Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:
• listownie na adres: ul. Zlota 44, 00-120 Warszawa
• przez e-mail: rita.m@galaxyfbh.com
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne
procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom
nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z
odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i
aktach prawa wspólnotowego.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz
w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy
stronami umowy.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w
następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych
dotyczących marki i produktów TIAN FUN środkami komunikacji elektronicznej.
8. Odbiorcami danych osobowych mogą być: a) inni usługodawcy świadczący usługi w
imieniu lub na rzecz administratora zobowiązani do przestrzegania przepisów o ochronie
danych osobowych np. firmy oferujące usługi masowej wysyłki wiadomości sms lub/i
wiadomości e-mail, b) inne podmioty lub organy państwowe, jeżeli obowiązek
przekazania danych osobowych wynika z przepisów prawa.
9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które
może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie
ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich
zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
10. Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych do Państw Trzecich.

11. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy
zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Każdemu przysługuje prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych
można kierować listownie lub mailowo na adres Inspektora Ochrony Danych podany w pkt2.